LOGISTIK EFTER DINA BEHOV 

Vår erfarna personal, breda supply chain-kompetens samt moderna

systemplattform ger er alla möjligheter att få en effektiv och

hållbar logistiklösning.

Vår affärsidé: Värdeskapande logistiklösningar genom partnerskap

 

VÅRA TJÄNSTER

ikon_varuhus_3pl.png

3PL

Tredjepartslogistik hos oss innefattar lagerdrift, från ankommande till lagerläggning och utgående.

Vi hanterar bland annat tullager, farligt gods samt artiklar med olika typer av certifiering.  

ikon_transport.png

4PL

ikon_logisticintelligence.png

Supply Chain consulting

Tredjepartslogistik hos oss innefattar lagerdrift, från ankommande till lagerläggning och utgående.

Vi hanterar bland annat tullager, farligt gods samt artiklar med olika typer av certifiering.  

 
thumbnail.jfif

OM OSS

1973 stod vår första lagermodul klar, på den tiden var vi en del av Järnia. Under årens lopp har vi varit en del av olika bolag, men funktionen har varit densamma: säkerställ värdeskapande logistiklösningar genom partnerskap med våra kunder. 

Nu agerar vi som en tredjepartslogistiker, som även erbjuder tjänster inom fjärdepartslogistik.

 

En förutsättning för ett samarbete med oss är strategiskt partnerskap - vi vill vara en långsiktig logistikpartner som utvecklas tillsammans med våra kunder. 

Med vår erfarna personal, egna moderna systemplattform samt kompetens inom hela supply chain är vi en hållbar logistikpartner som tar ansvar för att din logistik är optimerad efter dina behov och förutsättningar. 

Logistikpartner ingår i Bergman & Beving, en av norra Europas ledande nischleverantörer av hållbara och värdeskapande produkter och tjänster till industri- och byggsektorerna. Bergman & Beving äger bolag med ambitionen att ta en marknadsledande position inom utvalda nischer på sina huvudmarknader. 
Här ges starka varumärken möjlighet att med frihet under ansvar driva och utveckla sina verksamheter. På så vis fattas viktiga beslut där kunskapen är som störst. Som holdingbolag erbjuder Bergman & Beving finansiella resurser och kompetens inom varumärkesutveckling, juridik och ekonomi.

VÅRA TJÄNSTER

ikon_varuhus_3pl_edited.png

3PL

Tredjepartslogistik hos oss

innefattar lagerdrift, från ankommande till lagerläggning

och utgående.

Vi hanterar bland annat

tullager, farligt gods samt 

artiklar med olika typer av certifiering.  

ikon_transport_edited.png

4PL

Hos oss motsvarar fjärdepartslogistik: transportupphandling för

sjö, land och flyg, tullager, export och import till tredje

land samt övervakning logistikbeteende. 

ikon_logisticintelligence_edited.png

Supply Chain consulting

Vill ni stärka er konkurrenskraft

med en logistiklösning anpassad efter era behov och möjligheter?

Vi har bred erfarenhet av hela kedjan från leverantör

till kund, och tar tillsammans

med er fram

en hållbar försörjningsprocess.

DJI_0615.JPG

HÅLLBARHET

Begreppet hållbarhet används flitigt idag, och vi på Logistikpartner tycker att hållbarhet är så pass viktigt att vi har det som en ledstjärna i såväl vårt strategi- som i vårt dagliga operativa arbete. Vi har valt att arbeta med hållbarhet utifrån de tre aspekterna ekonomi, ekologi och social. Det innebär att vår verksamhet alltid ska stå på en lönsam grund och vår utveckling ska ha minimal eller ingen inverkan på miljön, och ingen eller positiv påverkan på den sociala aspekten.

Vad innebär det i praktiken? Några exempel på hur hållbarhet genomsyrar allt vi gör.

 

1. Hållbara samarbeten med våra kunder. Vi tror på transparens och win-win därför är alla våra samarbeten uppbyggda på strategiska partnerskap. 

2. Erfaren och engagerad personal. Till skillnad mot många andra lager har vi en lång genomsnittlig arbetstid hos våra anställda, våra medarbetare är stolta över det fina hantverk som de gör, och vi utvecklar verksamheten efter deras erfarenheter och idéer. 

 

3. Minskad påverkan på miljön. Utanför vårt lager har vi anlagt en solcellspark med 770 solpaneler som årligen producerar 238 000 kwH vilket motsvar ca 10% av vår totala elförbrukning.

 

Vårt ledningssystem är ISO-certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt 45001 (arbetsmiljö).
 

jordan-stewart-uawRUmJw3_0-unsplash.jpg
 
Jonathan.jpg

Jonathan, Process- och systemutvecklare

Jag har jobbat här sedan sommaren 2012 med ett uppehåll på 3 år då jag studerade logistik & ledarskap på JU.

Det bästa med att jobba på Logistikpartner är att vi lever i konstant förändring. Det ställer krav på oss anställda att hela tiden tänka nytt och försöka hitta nya lösningar på problem som uppstår längs med vägen. Att jobba på Logistikpartner innebär också att jag har möjlighet till en personlig utveckling där jag har stora möjligheter att utveckla mina kompetenser inom de områden jag anser vara intressanta.

ATT JOBBA HOS OSS

Logistik%20tull%20Anneli_edited.jpg

Anneli, Tulladministratör &

Projektledare Hållbarhet

Jag började jobba här våren 2019, först som tulladministratör och sedan vintern 2020 som projektledare för vårt hållbarhetsarbete. 

Det bästa med att jobba på Logistikpartner är alla trevliga kollegor. Att det ges möjlighet till utveckling. Generös friskvård. Närhet till jobbet.

Mats%20Logistikpartner_edited.jpg

Mats, VD

 

Jag har jobbat på företaget sedan 1991. Jag började då som projektledare på logistikavdelningen och har sedan jobbat i många olika roller. Allt från lagerchef till att jag idag är VD för Logistikpartner.

 

Det bästa med att jobba på Logistikpartner är att få jobba med så många kompetenta och engagerade medarbetare, som varje dag gör sitt yttersta för att leverera värdeskapande logistiklösningar genom partnerskap.

 

 
VÅRT STRATEGIARBETE

Vi vill säkra hållbara relationer med såväl framtida generationer som våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägare och andra partner. Därför genomsyrar hållbarhet allt vårt strategiarbete. 

Ledningsgruppen har tillsammans med styrelsen tagit fram en strategi utifrån vårt arv och våra förutsättningar. För att implementera den i vårt dagliga arbete har vi brutit ner den i en årlig taktik som i sin tur bryts ner till detaljerade handlingsplaner för varje avdelning. Det innebär att alla våra medarbetare är delaktiga i vår förflyttning framåt. 

Att alla vi som jobbar här ska bidra till en fin arbetsplats är viktigt för oss. Därför har vi de senaste åren lagt stort fokus på att jobba med våra värderingar. Det har gett fint resultat, det är lätt att se på såväl medarbetarundersökningar som låg sjukfrånvaro. 

Vår affärsidé:

Värdskapade logistiklösningar genom partnerskap.

 

Våra värderingar:

Attityd, prestation & ansvar 

Logistik terminal transport.jpg