top of page
Sunset on Solar Panels_edited.jpg

HÅLLBARHET

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Vi på Logistikpartner tycker att hållbarhet är så pass viktigt att vi har det som en ledstjärna i såväl vårt strategi- som i vårt dagliga operativa arbete. Vi har valt att arbeta med hållbarhet utifrån de tre aspekterna ekonomi, ekologi och social. Det innebär att vår verksamhet alltid ska stå på en lönsam grund och vår utveckling ska ha minimal eller ingen inverkan på miljön, och ingen eller positiv påverkan på den sociala aspekten.

 

Hållbara samarbeten med våra kunder

Vi tror på transparens och win-win därför är alla våra samarbeten uppbyggda på strategiska partnerskap. 

Erfaren och engagerad personal

Till skillnad från många andra lagerverksamheter har vi en lång genomsnittlig anställningstid hos våra anställda. 

Våra medarbetare känner stolthet över sitt arbete och vi tror på att engagera personalen för att skapa trivsel och god sammanhållning.

Vi vet att fysisk aktivitet främjar välmående personal och erbjuder alla anställda med respektive tillgång till vårt nyrenoverade gym.

 

Minskad påverkan på miljön 

Utanför vårt lager har vi anlagt en solcellspark med 770 solpaneler som årligen producerar 238 000 kwH vilket motsvarar ca 10% av vår totala elförbrukning. 

 

Vårt ledningssystem är ISO-certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt 45001 (arbetsmiljö).

 


 

bottom of page