top of page
En lagergång på ett lager med en truck

INTEGRITETSPOLICY

I vår integritetspolicy informerar vi dig om hur vi behandlar de personuppgifter du lämnar. Du kan också läsa om dina rättigheter och våra skyldigheter.

INTEGRITETSPOLICY

Logistikpartner i Ulricehamn AB (”Logistikpartner” eller ”vi”), och alla företag som tillhör Bergman & Beving koncernen, behandlar personuppgifter om personer som besöker och använder våra digitala plattformar och tjänster.

Logistikpartner värnar om den personliga integriteten och strävar efter en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All hantering av personuppgifter inom Bergman & Beving sker i enlighet med tillämplig lag. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för alla Bergman & Bevings webbplatser, mobilappar och plattformar i sociala medier (nedan kallade "Digitala kanaler").

Genom att besöka/använda någon av våra digitala kanaler samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt nedan.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som till exempel namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in ​​och hur används uppgifterna?

När du besöker/använder eller kommunicerar med oss ​​via våra digitala kanaler kan vi samla in information om dig såsom ditt namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och geografisk plats. Om du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller liknande kan eventuella ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss också behandlas.

Personuppgifterna samlas in för att vi ska kunna kommunicera med dig, för att hantera marknadsföringsaktiviteter och för att underhålla, utveckla och förbättra våra digitala kanaler och de plattformar som de tillhandahålls på.

Skydd av personuppgifter

Vi upprätthåller en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter och har för detta ändamål vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, modifiering, spridning eller förstörelse.

Begränsningar av utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa partners för att utföra uppgifter för vår räkning, såsom hjälp med marknadsföring, dataanalys och att tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra partners, både inom EU och utanför EU, har tillgång till dina personuppgifter. Företag som hanterar personuppgifter för vår räkning är alltid skyldiga att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifter.

Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom polis eller andra myndigheter, vid en brottsutredning eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna sådan information enligt lag eller beslut av behörig myndighet.

Vi kommer inte i någon utsträckning att sälja, eller på annat sätt avslöja dina personuppgifter, annat än vad som beskrivs häri.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som behandlas inom våra digitala kanaler. Våra digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att läsa den integritetspolicy som gäller för webbsidan i fråga.

Rätt till information

Du har när som helst rätt att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter, och vi kommer att göra det om det inte finns en lag eller annan bestämmelse som kräver att vi fortsätter. Kontakta oss i så fall på logistikpartner@bb.se . En gång om året har du också rätt att, på en skriftlig begäran undertecknad av dig, få information om de personuppgifter som vi har registrerat om dig och att få eventuella felaktiga uppgifter rättade. I händelse av sådana förfrågningar kommer vi att fastställa identiteten på förfrågaren innan vi behandlar förfrågan.

Varför vi använder cookies

Cookies är små textfiler som placeras i din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Cookies hjälper våra digitala kanaler att känna igen din enhet och att komma ihåg information om ditt besök (såsom önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar).

Hur du avböjer användningen av cookies

Du kan neka användningen av cookies genom att justera, eller genom att välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på att du kan förlora några användbara funktioner som anpassning av den digitala kanalen och "kom ihåg-mig-funktioner".

Kontaktinformation

Logistikpartner, eller i förekommande fall andra företag inom Bergman & Beving AB-koncernen, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller av annan anledning vill kontakta oss angående personuppgifter, vänligen kontakta oss på logistikpartner@bb.se

bottom of page